1
ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. برای خرید املاک دیگر نیز همین مبلغ به هزینه‌ی ۱۰۰۰۰ یورویی اضافه خواهد شد. افرادی که برای طولانی مدت در این کشور زندگی می نمایند تقریبا خوشحال به نظر می رسند چرا که مجوز اقامت دائم را دریافت نموده اند و نیازی به انجام فرایند تابعیت نخواهند داشت. • افرادی که درهنگام مراجعه برای تقاضای مجوزاقامت دائم درجمهوری قزاقستان، مدارک جعلی ویا تعمدا اطلاع